Премини към основното съдържание

Гробищният парк в град Банско е с нова алейна мрежа

След като през 2014 година бяха изпълнени заключителните дейности по разширението на гробищния парк в Банско с над 9000 кв.м, новият терен вече е с оформени алеи, водоснабдяване и нова ограда, като дейностите бяха извършени в изпълнение на договор между община Банско и „Галчев Инженеринг" ЕООД с предмет „Изграждане на алейна мрежа в Гробищен парк" Банско, а стойността му е 49 883,76 лева без включен ДДС.

През 2014 година бе изградена също дренажна система за отвеждане на подпочвените води и бяха трасирани новите гробищни места. Паралелно с разширяването на гробищния парк в град Банско, вече са финализирани процедурите по промяна предназначението на земеделски земи в терени за разширение на гробищните паркове в останалите населени места в общината.

През следващата бюджетна година кметът на общината, Георги Икономов, ще предложи да бъдат предвидени средства за тяхното алейно оформяне и ползване от населението.

Започналите преди повече от 2 години процедури за разширението на тези паркове на цялата територия на община Банско целят дългосрочно разрешаване на проблема с дефицита на гробищни места.

Източник: dariknews.bg

Коментари

Нов коментар

Customize This