Премини към основното съдържание

Три учебни заведения и едно детско заведение ще бъдат ремонтирани в град Петрич

С проектите по Оперативна програма „Региони в растеж" Петрич прави сериозна крачка, която е свързана с подобряване на образователната инфраструктура, като заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура" на Оперативна програма „Региони в растеж" са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база. В това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми. В тази дейност са включени три учебни заведения и едно детско заведение в град Петрич.

Профилирана гимназия „Пейо Яворов", Трето основно училище „Гоце Делчев", Средно училище „Никола Вапцаров" и филиал „Калина Малина" на ЦДГ № 2 „Звънче". „Целта ни е училището да бъде привлекателна среда за образование на младото поколение, да бъде повишено качеството на образователния процес, да редуцираме броя на преждевременно отпадащите от обучение ученици /до под 10%/. Така ще имаме конкурентно образование, подобрен учебен процес, възможност за въвеждане на нови методи за обучение и по-висок краен резултат, който пряко ще има ефект върху икономиката на община Петрич", подчерта при представянето на дейност „Образователна инфраструктура" кметът Димитър Бръчков.

В детайли пред директорите на образователни звена кметът изброи подобренията, които ще се извършат, като най-сериозни те ще бъдат за Профилирана гимназия „Пейо Яворов". В учебното заведение ще бъде ремонтирана изцяло покривната конструкция, ще се направи външна изолация, подмяна на дограма и изграден асансьор. В двора на учебното заведение ще се изгради футболно игрище с изкуствена трева, което ще разполага с трибуни и специално осветление. Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена. В сутерена на основния корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали. По думите на директора Таня Георгиева от 25 години не са извършвани основни ремонтни дейности в учебното заведение. „Аз съм щастлив директор, защото предстои реализацията на един проект, който ще промени гимназията", каза Георгиева.

За III Основно училище „Гоце Делчев" в град Петрич е планирано преустройство на някои от помещенията, както и изграждане на ново евакуационно стълбище. Дограмата на вътрешния двор ще бъде изцяло подменена с PVC дограма и ще бъде положена външна изолация. Предвижда се изграждане на асансьор, с който да се осигури достъп на хора с намалена подвижност. Предвижда се укрепване и възстановяване на оградата на двора на училището. За СУ „Никола Вапцаров" е заложено изграждането на външен асансьор, който ще обслужва четирите нива на сградата. В сутерена ще бъде обособена нова спортна зала, с което ще отпадне необходимостта от разширение на съществуващия физкултурен салон.

Предвижда се цялостна промяна на покривната конструкция на корпуса по трудово обучение. В проектът е заложена подмяна на покрития, на интериорни врати, парапети и други. За филиал „Калина Малина" на ЦДГ № 2 „Звънче" е предвидена цялостна рехабилитация на оградата. На централния вход на сградата е заложено монтирането на стълбищен робот, който с помощта на придружител да осигури на хора с увреждания достъпна среда. В двора на детското заведение ще бъдат обособени шест детски площадки , оборудвани за всяка група.

В двора се предвижда още да има и детски фитнес на открито. И в четирите образователни обекта ще бъдат подменени ВиК инсталациите и изградени санитарни възли за лица с увреждания. Всички заложени мерки са съгласувани предварително с директорите. Общо стойността в дейност „Образователна инфраструктура" на Оперативна програма „Региони в растеж" е 5 млн 643 хил лв., а изпълнението трябва да приключи до края на 2018 година.

Източник: dariknews.bg